Elérhetőség

+36 72 / 224-999

+36 20 / 937-29-05

H 7634. Pécs, Kővirág u. 39.

posta@karotazs.hu

dial.kar@t-online.hu

Térkép Nagyításhoz kattintson a képre Nagyításhoz kattintson a képre

Aktuális

Kutatásfejlesztési projektmunkákra hardver és szoftverfejlesztőket keresünk. Jelentkezni lehet szakmai önéletrajzzal a következő e-mail címen: posta@karotazs.hu


Keresünk hasonló kutatási témákban fejlesztő partnereket, kutatókat együttműködés céljából, szívesen fogadunk fiatal kutatókat, akik hasonló témákban kutatnak, vagy szeretnének elmélyedni. Anyagi és műszaki támogatást ajánlunk szakdolgozatok, cikkek elkészítéséhez, tudományos fokozatok megszerzéséhez.

Bisnode tanusitvany

Természetes és neutronforrásokkal gerjesztett gamma-sugárzások energiaszelektív detektálására, műszer és módszerfejlesztés

Az elmúlt évtizedben fokozatosan egyre nagyobb mértékben teret nyertek a kőzetek természetes gamma sugárzásának fúrólyukakban végrehajtott kvalitatív, valamint kvantitatív vizsgálati módszerei. Az egyik fontos szelvényezési eljárás a kőzetek természetes gamma-sugárzásának sugárösszetétel szerinti meghatározása, a természetes gamma-spektrum mérés.

A kőzetek energiaszelektív természetes gamma-sugárzásának regisztrálását természetes gamma-spektroszkópiának nevezzük. A kőzetek radioaktivitását a bennük természetes körülmények között felhalmozódott radioaktív elemek elsősorban az urán, a tórium és bomlástermékeik, valamint a kálium okozzák. A radioaktív elemek bomlásakor keletkező alfa-, béta-, gamma-sugárzás közül fúrólyukban az alfa-, béta-sugárzások kicsi áthatolóképessége, illetve gyors elnyelődése miatt csak a gamma-sugárzás mérhető megfelelő hatékonysággal.

A radioaktív elemtartalom ismerete a kutatott elem mennyiségének meghatározása, a koncentráció-arányoknak, mint a kőzetek fontos geokémiai jellemzőjének megismerése miatt szükséges. A radiogeokémiai vizsgálatok elemzési igényét a természetes gamma-spektrometria a különböző módozataival gazdaságosan képes kielégíteni. A magas termelékenységű, terepen is alkalmazható módszerrel végzett roncsolásmentes analízissel, ill. a terepen történő "in situ" koncentráció-meghatározással kevés más módszer tud versenyezni. A terepi természetes gamma-spektrometriai mérések felhasználhatók a földtani térképezéseknél a prognosztikus kutatások során a geológiai formációk regionális vizsgálatával a gazdasági szempontból hasznos ásványi anyagok perspektíváinak megítélésében.

A digitális adatátviteli, a számítástechnikai adatfeldolgozási eljárások teljesen új alapokra helyezték a geofizikai mérések adatátviteli módszereit, illetve a mérés során alkalmazott szoftvereket is teljes mértékben más követelmények elé állították.

Az új geofizikai mérési metodika lehetővé teszi a mérési eredmények feldolgozását, illetve az egyéb szükséges számítási eljárások, a különböző korrekciók elvégzését magában a fúrólyukban levő szondában. A feldolgozott mérési eredmények digitális adatcsomagként kerülnek a felszíni adatfeldolgozó és rögzítő egységbe. A feldolgozó egység programjai már a terepen lehetővé teszik a mérési eredmények azonnali kiértékelését, értelmezését.

A természetes gamma-spektrumok mérése a földtani kutatások és környezetvédelem számos területén adhat a későbbi minősítések során felhasználható többletinformációt a kőzetek felépítéséről, ásványtani összetételéről, melyekre a sugárzó komponenseik jellemző gamma-spektrumai alapján következtethetünk. Példaként megemlíthetjük az egymástól más fizikai, illetve kőzetfizikai paraméterekben alig különböző mészkő és dolomit elkülönítésének a lehetőségét az U/Th elemtartalom-arány alapján, ami azért fontos, mert e két kőzetet a természetes-gamma sugárzás mérések eredményei alapján nem lehet elkülöníteni. Vizsgálatokkal bizonyított a nagyon finom szemcséjű agyagásványok kálium feldúsulása, ami K/Th+U arány meghatározását teszi alkalmassá a finom frakciójú agyagásványok kimutatására.

Fejlesztés Kalibráló etalon Spektrum szonda és az aktivációs blokk tartozékai Spektrum teszt

Új magyarország A Karotázs Kft. a természetes és neutronforrásokkal gerjesztett gamma-sugárzások energiaszelektív detektálására, műszer és módszerfejlesztési pályázatot nyert. A projekt azonosító száma: GVOP-3.3.3-05/1-2005-05-0123/3.0.

A projekt több kötetből áll:

1. A gamma-spektrummérés tudományos technikai alapjai, korszerű eszközei (tanulmány), karotázs szelvényező berendezés tervezése, megvalósítási javaslatok. A gamma-spektrumszelvényező (karotázs) berendezés elkészítése (szonda, felszíni egység), beüzemelése.
2. Kalibrálási metodika kidolgozása, a szelvényezések minőségbiztosítása.
3. A gamma-spektrumszelvényezések, esettanulmányok, integrált értelmezés.
4. Neutronokkal gerjesztett gamma-spektrummérések kidolgozása, a mérések értelmezése.