Víz és Gáz paraméterek vizsgálata


Szivattyúzás, gázszeparálás, közben folyamatosan víz és gázparaméterek mérése, rögzítése

A jelenlegi kútállapot felmérések legelterjedtebb módszere a lyukkamerával elvégzett vizuális megfigyelések. A lyukkamerával történő megfigyelések a kút csövezési állapot esetén a végső stádium jelzésére alkalmasak. A vizuális megfigyelés szubjektív, a módszer nem alkalmas pl. a fémveszteség, korrózió kezdeti állapotának előrejelzésére, a folyamat időbeli sebességének megfigyelésére. Szükség van egy relatíve alacsony költségigényű, a víztermelést a lehető legkisebb mértékben korlátozó, csúcstechnológiával végrehajtható, könnyen reprodukálható, kalibrálható, gyorsan kiértékelhető, objektív mérési metodikára, amely a korrózió, mechanikai sérülések, repedések, csőkötések, cementpalást kötés minőségi paramétereinek megállapítására komplexen alkalmas. A fenti paraméterek mérésére alkalmas lehet a kitermelni kívánt víz minőségi paraméterei közül egyes, az agresszivitást befolyásoló tényezők ismerete.

A hidrodinamikai vizsgálatok mellett lényegesek a kiszivattyúzott víz minőségi paraméterei, mert ezek határozzák meg víz további felhasználásának lehetőségeit, illetve ezek szerint kell megtervezni a kiszivattyúzott víz kezelésének többi lépéseit is. Cégünk legújabb fejlesztése lehetőséget nyújt bizonyos, nagyobb jelentőségű vízminőségi paraméter helyszínen történő (in situ) vizsgálatára. A fejlesztés során egy gázszeparátor monitoring rendszert készítünk el. A gázszeparátor a vízben oldott és felszínre hozáskor kialakuló nyomáskülönbség hatására kiváló gáz szeparálására alkalmas. A kutatás-fejlesztés során kialakított gázszeparátor alkalmas bizonyos vízminőségi paraméterek regisztrálására, illetve a víz gáztartalmának mennyiségi és (a lényeges paramétereket figyelembe véve) minőségi paramétereinek vizsgálatára.

A két típusú feladat megvalósításának kifejlesztése során a következő paraméterek mérését tűztük ki célul:

– a gázszeparátorba épített monitoring rendszer által regisztrált vízminőségi jellemzők: a pH, redoxpotenciál, vezetőképesség (terveink szerint a későbbiekben ezt bővítjük)
– a gázdetektorok: CH4, CO2, NH3, (terveink szerint a későbbiekben ezt is bővítjük).

A fejlesztés megvalósulásával olyan tevékenységeket folytathatunk, amelyek környezetvédelmi, vízminőség-védelmi, vízbázis-védelmi szempontból jelentős előrelépést jelent, hiszen a mérés helyszínén gyors, rugalmas döntést tesz lehetővé. Vízminőség- és vízbázis-védelmi szempontból vizsgálhatók azok a területek és vízadó rétegek, melyekből történő vízkivétel kevesebb ráfordítást igényel. Így például vízkutak esetében a megfelelő vízadó rétegek kiválasztásánál, a többi rétegtől való elkülönítésénél fontos szempont lehet a kinyert víz agresszivitása, korrodáló hatásának mértéke, illetve olyan jellemzőinek ismerete, amelyek miatt esetlegesen további más esetekben nem szükséges víztisztítási technológiákat kell beépíteni az ivóvíz előállítás folyamatába. Ezen tényezők meghatározása a kidolgozott módszer segítségével, költséghatékonyabban, egyszerűbb kivitelezéssel, mintavétel nélkül a helyszínen végrehajtható. Monitoring állomás kihelyezése szintén fontos lehet olyan helyeken, ahol figyelni kell valamilyen szennyezőanyag megjelenését, koncentrációjának változását, vagy terjedését. Ilyen lehet például hulladéklerakók környezete, ivóvízbázisok, ipari területek, létesítmények környezete stb. Ezekben az esetekben beállítható a figyelni kívánt határérték. Amennyiben a monitoring rendszer határérték-túllépést regisztrál, riaszt.

Vállalkozunk az említett paraméterek mérésére, folyamatos regisztrálására, illetve egyedi monitoring, szabályzó, vagy beavatkozó rendszerek kialakítására, valamint szakmai tanácsadásra is.

A mérési elrendezés fejlesztése jelenleg is folyik


Letölthető agyagok:

  • Vízgazdálkodás és ellátottság
  • Vízforrások jellemzői