Nyersanyagkutatás


Eszközparkunktól függően vállalkozunk különböző nyersanyagok felkutatására. Ilyenek a vízkutatás, szénkutatás, urán és más radioaktív érc, színes érc, építőipari nyersanyagok (homok, agyag, kavics stb.) kutatása. A rendelkezésünkre álló módszerek közül csak a leggyakrabban alkalmazottakat említjük a következőkben (bővebben a letölthető anyagok között mutatjuk be a módszereket).

Gamma szelvényezés
A lyuk környezetében levő kőzetek természetes gamma sugárzását méri. Ennek leglényegesebb természetes forrása a K-40 valamint az U-238, és Th-232 bomlási sor más tagjai.

Az agyag tartalmú kőzetek gyakran adnak le viszonylag magas természetes gamma sugárzást a magas K tartalmuknak köszönhetően. Ennek eredete a káliföldpát és csillámok mállása következtében kialakult agyagásványok, valamint az a tény, hogy ezek ion megkötés és csere által az U-t és Th-ot megkötik.

Az agyag/homok indikátor jelzőszáma a szemcseméretet meghatározásában nyújthat segítséget. A mészkövek esetén az agyag/homok indikátor értéke kicsi. A mészkőben megjelenő agyag/homok indikátor csúcsok agyagos zónákat, vagy urán dús ásványok jelenlétére utalnak.

Elektromos vezetőképesség
A fúrólyukba engedett elektródák a kőzetek elektromos vezetőképességét mérik. Az elektródák közötti távolság meghatározza a ?behatolás? mélységét. Minél nagyobb az elektródák közötti függőleges távolság, annál mélyebben vizsgálható a kőzet, viszont annál vastagabb a felismerhető réteg. A közeli elektródák kevéssé mélyen látnak be, de jobban érzékelik a vékony rétegeket.

Az ellenállás függ:
1. rétegtartalom,
2. kőzettípus,
3. porozitás.

A kvarc, kalcit, dolomit ellenállása nagy. Ezzel szemben az agyagásványok jobb vezetők. A fluidumok vezetőképességét erősen növeli az oldott anyag mennyisége. A tiszta víz rosszabb vezető a sósvíznél.

Rendelkezünk a látszólagos fajlagos ellenállás felszíni geoelektromos módszerekkel történő vizsgálatának eszközeivel is. Így ezt alkalmazva vállalkozunk többek között víz kutatására, de ezen kívül más nyersanyagokéra is, amelyek a rendelkezésünkre álló eszközökkel lehetséges (pl. szénkutatás, érckutatás, de üregkutatásra is). Érckutatásra a gerjesztett polarizáció módszere a legalkalmasabb (akár felszíni, akár felszín alatti mérési módszert alkalmazunk).

Természetesen más módszerek segítségével is lehetséges a felsorolt anyagok kutatása. Ezeket a módszereket és a rendelkezésünkre álló műszerparkot a letölthető anyagokban mutatjuk be röviden.

Több alkalommal vettünk részt különböző nyersanyagok kutatásában. Ilyen például a Nagymányok környékén zajló szénkutatás, ahol a Calamites Kft. megbízásából felszíni geofizikai módszerek segítségével kutatjuk a környezeténél nagyobb látszólagos fajlagos ellenállású, felszínközeli kőszéntelepeket.Részt vettünk uránkutatásban is. Dinnyeberki környékén végeztünk a Wildhorse Kft. megbízásából fúrólyukban gamma-spektrum méréseket a saját fejlesztésű mérőrendszerünkkel. Ennek segítségével könnyen beazonosíthattuk az uránérc lencséket, amelyeket a fúrás harántolt.


Letölthető agyagok:

  • Szonda Típus Felhasználási területek
  • Szondák és alkalmazásuk