Kútlétesítés karotázs* vizsgálataiEzek a vizsgálatok több célt szolgálnak, ezek, földtani rétegazonosítások (alap esetben homok, agyag frakciók szétválasztása), a szűrőzési helyek kijelölése, kút kivitelezésének segítése, földtani dokumentációk számára adatszolgáltatás.

A karotázs mérések legegyszerűbb esetben (pl. homok, agyag üledék szétválasztás): látszólagos ellenállás (E10, E40, E160), természetes potenciál (SP), természetes gamma (GR), bőség (DH, DH1) és hőmérsékletszelvényezésből (TL, DIT) állnak. Legtöbbször ezek a mérések elégségesek a kútkiképzéshez és annak a dokumentálására. (Vízföldtani napló)

Amennyiben a feladat megkívánja, (pl. környezetvédelmi munkák, földtani kutatás) a megrendelővel közösen alakítjuk ki megfelelő szelvényezési összeállításokat. Jelenleg a következő szelvényezési módszerek közül lehet választani, a tejesség igénye nélkül:

Természetes gammaszelvényezés, gamma-gamma sűrűségszelvényezés, neutron porozítás szelvényezés.

Kőzetellenállás mérések: potenciál, gradiens mérések több geometriában, laterolog (LL3) szelvényezés, indukciós szelvényezés, mikró, iszap/folyadék ellenállásmérések.

Természetes és kontaktpotenciál szelvényezések, mágneses szuszceptibilitás, lyukferdeség is iránymérés, hőmérsékletszelvényezés, bőségszelvényezés, akusztikus hullámkép, áramlásmérés, optikai kamerák, zavarosság vizsgálatok, mélységi vízminta vevők, stb…


A Karotázs Kft. jelenleg 3 db. számítógépes felszíni adatgyűjtő, szelvényező berendezéssel rendelkezik. A berendezések 3 db. Mitsubishi terepjáró gépkocsiba vannak beszerelve. A szondák mozgatását a fúrólyukban villamos meghajtású csörlők végzik, a feladatoknak megfelelő hosszúságú Rochester páncélkábel segítségével. (jelenleg 500 m, 1100 m, és 2100 m hosszúságú kábelek vannak a gépjárműveken.) Rendelkezünk 2 db. kézben is hordható csörlővel, ezeket olyan helyeken használjuk, melyeket gépjárművel nem lehet megközelíteni.


* Karotázs (mélyfúrás geofizika): Fúrólyukban, szonda mozgatásával végzett geofizikai vizsgálat. Karotázs szelvény: A karotázs mérés során kapott adatsor ábrázolása a mélység függvényében.