Kútállapot vizsgálatokKamerás vizsgálatok hasított szűrő A vizsgálatokkal kút belső szerkezetéről, a csövezés állapotáról, a csövezés mögötti anyagokról, azok kötéseiről, rétegátfejtődésről, a szűrő(k) állapotáról, víztermelési profilról, víz-gáz viszonyról és még nagyon sok kút paraméterről kapunk információkat. Az információk a helyes víztermelés, karbantartás, kútjavítás megtervezéséhez létfontosságúak. A következőkben bemutatjuk a mérési repertoárt, a szakszerű kútvizsgálatokat, célirányosan ezekből lehet összeállítani. A következő összeállításban felsoroljuk a szelvényezéseket és vázlatosan ismertetjük az azokhoz köthető kútinformációkat.

Bőségmérés (DH, DH1):a kút geometriai profiljának a felvétele, a kúttalp ellenőrzés, kút csövezésének, belső geometriájának az ellenőrzése, durvább csőhibák felderítése. A méréseket egykarú, háromkarú (egy átlag átmérő paraméter) és négykarú (szemben levő párok mérik az átmérőt),

Hőmérsékletszelvényezés (TL, DIT):hőmérsékletprofil felvétele, szűrő, csövezési hibák ellenőrzése, cső mögötti áramlások, tömszelencék zárása, cementezés utáni mérésekkel annak a jóságára lehet következtetni (kötési hő),

Látszólagos ellenállás, természetes potenciál (E40, E10, SP, folyadék ellenállás, csőellenállás): csőhibák, szivárgások, rossz könnyező csőátmenetek felderítése, szűrő elhelyezkedése, működése, lerakódások, korrodált szakaszok,

Természetes gamma (TGF): A csövezés és a szűrő környezetének gammasugárzási viszonyainak felderítése alapján, kavicsolás, szűrő vízadó rétegben van -e elhelyezve, agyag, homok rétegződése, szűrő agyagosodás vizsgálata,

Sűrűség szelvényezés (gamma-gamma): A csövezés állapotáról, annak szűkebb környezetéről, kavicsolásról, csövezés, vagy a szűrő mögötti kavernákról

Áramlásmérés, (áramlás): szűrők működése, beáramlási profil felvétele,

Akusztikus hullámkép (Sonic long, Sonic short, longitudinális, tranzverzális hullámok lefutása, csillapodása,…): cementpalást kötése a csövezéshez és a rétegekhez, rétegátfejtődés, szűrő és a szűrő mögötti kavicsolás és a természetes kőzetváz funkcionális ellenőrzése, változások figyelemmel kisérése, szűrő, tömszelence, csőhibák felderítése,

Nyomásgradiens szelvényezés: a kútban levő nyomáseloszlásról, gáz víz viszonyokról kapunk információkat, technikai, termelési feladatok ellátására (pl. búvár szivattyú elhelyezése)

Hangfelvétel készítése a kútról, a csövezés mögötti áramlástól, a szűrők, csövezés, tömszelencék hidraulikus tulajdonságairól adnak információkat,

Kút optikai kamerás vizsgálatok, amennyiben a láthatósági viszonyok megengedik elvégezzük a kút optikai kamerás, saját szemükkel győződhetünk meg a kút belső szerkezetéről, esetleges kúthibákról, amennyiben opálos, magas üledéktartalmú a szállított víz akkor zavarosság vizsgálat segíthet keletkezési helyének, paramétereinek a felderítésében.

Mélységi vízmintavétel, ezzel a szolgáltatásunkkal 2100 m-ig, egyszerre kb. 1000 ml. mélységi vízmintát tudunk venni.

A változások feltárásában, azok időben való követésében, fontos a vízföldtani napló anyagainak a felhasználása, karotázs szelvényeinek a digitalizálása és az állapotmérésekkel való összehasonlítása.