Kútlétesítés karotázs vizsgálatai

Ezeket a méréseket azoknak ajánljuk a figyelmébe, akik új kutat létesítenek,
• legyen az ívó víz, ipari víz, gyógyvíz, ásványvíz, vagy csak megfigyelő kút
• legyen 30 méter mélységű öntöző kút, vagy 2000 méter mélységű termálkút
Vállalkozunk kutak létesítésére, kivitelezése során sok fontos földtani és technikai információra van szükség, ezekből a következőket tudjuk jelenleg szolgáltatni.» Tovább

Kútállapot vizsgálatok

Ezeket a méréseket azoknak ajánljuk a figyelmébe, akik már kúttal (kutakkal) rendelkeznek, és előrelátóan szeretnek tervezni, szeretnék a kút állapotát megismerni, tervszerű karbantartás, hibajavítás érdekében. Ha pedig ezzel elkéstek, már leromlott kút állapota (csökkent a hozama, homokol,..) segítünk a hiba felderítésében, optimális hibajavítás kidolgozásában, kútjavításban.» Tovább

Dinamikus kútvizsgálatok

Mint minden, élete folyamán a kutak állapota is folyamatosan változik, ezzel a műszeres szolgáltatásunkkal (2. pont állapotvizsgálai mellett) a kutak dinamikus paramétereit vizsgáljuk költségkiélően, legyenek azok rövididejű vagy többhetes mérések. Ezeket a méréseket a kút létesítésekor, karbantartás után, vagy állapotfelmérések részeként javasoljuk elvégezni.

1. Hidrodinamikai vizsgálatok (visszatöltődés, nyomásemelkedés, Q/h) » Tovább
2. Szivattyúzás, gázszeparálás, közben folyamatosan víz és gázparaméterek mérése, rögzítése, » Tovább
3. Szivattyúzás közben a víz radon tartalmának a folyamatos mérése, » Tovább

Nyersanyagkutatás

A vízkutatás mellett vállalkozunk szén, urán, színes érc, építőipari nyersanyagok (homok, agyag, kavics stb.) kutatására eszközeinkkel, feladatok specifikus karotázs méréseire, a megrendelő igényei szerint. » Tovább

Környezetvédelmi mérések, monitoring, földtani kutatás

Az elmúlt időszakban a Karotázs Kft. résztvett a bánya bezárásokban (urán, szén, színes ércbánya), vegyi szennyezések (Hidas, Garé*), olajszennyezések kutatásában, monitoring kiépítésében, kármentesítésében. Részvettünk a kis közepes (Bátaapáti*) és nagyaktivitású (BAF*) radioaktív hulladék elhelyezését célzó földtani kutatásokban. » Tovább

Kutatásfejlesztés, műszerfejlesztés, innováció

Az elmúlt időszakban tevékenységünket kutatásfejlesztéssel valamint műszerfejlesztéssel bővítettük. Saját forrás mellett, a finanszírozás egy részét kutatásfejlesztési, innovációs alapok támogatták. Partnereinkkel az utóbbi években a következő fejlesztéseket végeztük. Ezeket megtekinthetik a vonatkozó weblapunkon.


Egyéb szolgáltatások

Környezeti kockázatok felmérése, szaktanácsadás

1. Elekromágneses terek mérése

Az életünkben az elektromosság egyre fontosabb szerepet játszik. A természetes EM terek mellet, mesterséges terek vesznek körül, melyek jelentősen befolyásolják mindennapi életünket. A mérés célja elektromos és mágneses terek (távvezetékék, transzformátor állomások) környezetében tartózkodók kockázatainak a megismerése, szükséges intézkedések meghozatala. » Tovább

2. Környezeti radioaktív sugárzások mérése, kockázatelemzés

Hagyományos és számítógép alapú adatgyűjtő, feldolgozó és beavatkozó rendszerek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése különböző árkategóriájú – Advantech, National Instrumens, és saját fejlesztésű – eszközökkel. Hardver szoftverfejlesztések, elsősorban környezetvédelmi és víztechnikai mérési, automatizálási feladatok megoldására. (Alvállalkozó: Dial Bt.) » Tovább

3. Digitalizálás

Régi kutak, fúrások földtani, hidrogeológiai, karotázs (mélyfúrás geofizikai) adatainak, digitalizálása, számítógépes feldolgozása, újra értelmezése, adatbázisba rendezése, új mérések, állapotvizsgálatok digitális adatainak beillesztése, egységes rendszer feldolgozási, értelmezési rendszer kialakítása. Korrelációk, földtani modellezések, tanulmányok, szakvélemények készítése.

4. Pályázat írás

A Karotázs Kft. megalakulása óta több kutatásfejlesztési pályázaton, – OM, GVOP, GOP – nyert támogatást. A pályázatok írását, azok megvalósítását, menedzselését, műszaki, pénzügyi lebonyolítását sikeres oldotta meg. Az elmúlt időszakban a saját pályázatok mellett, már megrendelésre is írtunk, irunk – Innocsekk, Innocsek plussz, GVOP, GOP elsősorban kutatásfejlesztéssel kapcsolatos – pályázatokat, vállaljuk azok teljes körű – műszaki, pénzügyi, beszámolók készítését – lebonyolítását.