Elérhetőség

+36 72 / 224-999

+36 20 / 937-29-05

H 7634. Pécs, Kővirág u. 39.

posta@karotazs.hu

dial.kar@t-online.hu

Térkép Nagyításhoz kattintson a képre Nagyításhoz kattintson a képre

Aktuális

Kutatásfejlesztési projektmunkákra hardver és szoftverfejlesztőket keresünk. Jelentkezni lehet szakmai önéletrajzzal a következő e-mail címen: posta@karotazs.hu


Keresünk hasonló kutatási témákban fejlesztő partnereket, kutatókat együttműködés céljából, szívesen fogadunk fiatal kutatókat, akik hasonló témákban kutatnak, vagy szeretnének elmélyedni. Anyagi és műszaki támogatást ajánlunk szakdolgozatok, cikkek elkészítéséhez, tudományos fokozatok megszerzéséhez.

Bisnode tanusitvany

Nyersanyagkutatás

Eszközparkunktól függően vállalkozunk különböző nyersanyagok felkutatására. Ilyenek a vízkutatás, szénkutatás, urán és más radioaktív érc, színes érc, építőipari nyersanyagok (homok, agyag, kavics stb.) kutatása. A rendelkezésünkre álló módszerek közül csak a leggyakrabban alkalmazottakat említjük a következőkben (bővebben a letölthető anyagok között mutatjuk be a módszereket).

Gamma szelvényezés

A lyuk környezetében levő kőzetek természetes gamma sugárzását méri. Ennek leglényegesebb természetes forrása a K-40 valamint az U-238, és Th-232 bomlási sor más tagjai.

Az agyag tartalmú kőzetek gyakran adnak le viszonylag magas természetes gamma sugárzást a magas K tartalmuknak köszönhetően. Ennek eredete a káliföldpát és csillámok mállása következtében kialakult agyagásványok, valamint az a tény, hogy ezek ion megkötés és csere által az U-t és Th-ot megkötik.

Az agyag/homok indikátor jelzőszáma a szemcseméretet meghatározásában nyújthat segítséget. A mészkövek esetén az agyag/homok indikátor értéke kicsi. A mészkőben megjelenő agyag/homok indikátor csúcsok agyagos zónákat, vagy urán dús ásványok jelenlétére utalnak.

Elektromos vezetőképesség

A fúrólyukba engedett elektródák a kőzetek elektromos vezetőképességét mérik. Az elektródák közötti távolság meghatározza a „behatolás” mélységét. Minél nagyobb az elektródák közötti függőleges távolság, annál mélyebben vizsgálható a kőzet, viszont annál vastagabb a felismerhető réteg. A közeli elektródák kevéssé mélyen látnak be, de jobban érzékelik a vékony rétegeket.

Az ellenállás függ:

  1. 1. rétegtartalom,
  2. 2. kőzettípus,
  3. 3. porozitás.

A kvarc, kalcit, dolomit ellenállása nagy. Ezzel szemben az agyagásványok jobb vezetők. A fluidumok vezetőképességét erősen növeli az oldott anyag mennyisége. A tiszta víz rosszabb vezető a sósvíznél.

Rendelkezünk a látszólagos fajlagos ellenállás felszíni geoelektromos módszerekkel történő vizsgálatának eszközeivel is. Így ezt alkalmazva vállalkozunk többek között víz kutatására, de ezen kívül más nyersanyagokéra is, amelyek a rendelkezésünkre álló eszközökkel lehetséges (pl. szénkutatás, érckutatás, de üregkutatásra is). Érckutatásra a gerjesztett polarizáció módszere a legalkalmasabb (akár felszíni, akár felszín alatti mérési módszert alkalmazunk).

Természetesen más módszerek segítségével is lehetséges a felsorolt anyagok kutatása. Ezeket a módszereket és a rendelkezésünkre álló műszerparkot a letölthető anyagokban mutatjuk be röviden.

Több alkalommal vettünk részt különböző nyersanyagok kutatásában. Ilyen például a Nagymányok környékén zajló szénkutatás, ahol a Calamites Kft. megbízásából felszíni geofizikai módszerek segítségével kutatjuk a környezeténél nagyobb látszólagos fajlagos ellenállású, felszínközeli kőszéntelepeket.

A csapat A kutatási terület Szénkutatás - mérés Szénkutatás - megbeszélés

Dinnyeberki uránkutatás Részt vettünk uránkutatásban is. Dinnyeberki környékén végeztünk a Wildhorse Kft. megbízásából fúrólyukban gamma-spektrum méréseket a saját fejlesztésű mérőrendszerünkkel. Ennek segítségével könnyen beazonosíthattuk az uránérc lencséket, amelyeket a fúrás harántolt.