Elektromos impedancia mérésére műszercsalád fejlesztése


A projekt keretében egy műszercsaládot fejlesztünk ki az elektromos impedancia mérésére, szelvényezésére. A projekt során létrejövő berendezések alkalmasak lesznek a gyakorlatban előforduló szervetlen és szerves anyagok impedanciáinak mérésére széles frekvencia és időtartományban. A termékcsalád kifejlesztése során egyszerűbb cél rendszertől a bonyolultabb sok csatornás rendszerek felé építkezünk. Komplex megoldásokban gondolkodunk: cél berendezések, mérési feldolgozási, értelmezési metodikák kifejlesztése.
Fejlesztésünkben felhasználjuk több tudományterület e téren elért eredményeit. Analógiákat próbálunk felállítani ezek között. (geofizika, agrár és élettudományok)

Elektromos Impedancia Tomográfia EIT egy relatíve új, hordozható, sokcélú képalkotó eljárásként alkalmazható technika, mely hatalmas fejlődés előtt áll. A felszíni konduktív mérőelektródák jeleinek összegyűjtése, feldolgozása során impedanciák, impedancia változások, a különböző struktúrák feltérképezhetők. Alap esetben minden egyes impedancia mérés 4 elektróda kombinációjából áll. A négy elektróda kötegből kettő, amely a váltakozó áramot szolgáltatja, míg a másik két elektróda a változó feszültség mezőt regisztrálja.

A több frekvencián való mérésnek az előnyei, hogy ebből már egy több frekvenciás Cole-cole spektrum számítható (földtani alkalmazás). A nagyobb frekvenciatartományban véget Spectral IP (SIP) mérések megfelelnek a komplex EM ellenállásméréseknek, és – labormintákon – ebben a tartományban mutattak ki IP hatásokat.

Az elektromos impedancia tomográf (EIT) fejlesztése (számítógép vezérelt műszerrel) külsőleg hozzáférhető impedanciák mérésére, a mérési eredményekből a belső elektromos impedancia térbeli eloszlásának rekonstruálása. A CT típusú képrekonstrukciós eljárásokkal ellentétben az elektromos jelenségek esetében nem tudunk a Radon elvnek megfelelő “vetületeket” előállítani, következésképpen a forrásszámítás megoldására gyökeresen más módszerekre van szükség.

Fontos megemlíteni, hogy maguk az impedancia (és a (bio)elektromos) képalkotók minden bizonnyal lényegesen kedvezőbb árfekvésben készíthetők el, mint a ma ismert többi rendszer (CT, fMRI). Fontos, hogy az ismételt használat költsége alig haladná meg a mai egyéb vizsgálatok árát és komplexitását, kombinálhatók, az új méréstípus bevezetésének egyéb előnyei mellett.


Új magyarország Tábla Elektromos impedanci mérésére műszercsalád fejlesztése Elektromos impedanci mérésére műszercsalád fejlesztése A fejlesztéseket a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-1.3.1-09/A-2009-0051) támogatja!


Fejlesztés a telephelyünkön Fejlesztői megbeszélés a telephelyünkön Harmadik generaciós mérőeszközök élesztése Második generaciós eszköz alu tokban elhelyezve


Letölthető anyagok:

 • Műszerfejlesztés
 • Tesztelések az új fejlesztésű elektromos impedancia mérő műszerekkel
 • Humán alkalmazás
 • Elektromos Impedancia Tomográfia (EIT) vegyipari alkalmazása
 • Alkalmazásfejlesztési összefoglaló
 • Harmadik generációs mérőeszközök teszteredményei válogatás
 • K EITS-8 mérőrendszer leírás

 • Adatlapok:

 • Sok csatornás elektromos impedancia mérő berendezés felszíni geofizikai és monitoring alkalmazásokhoz
 • Sok csatornás elektromos impedancia és impedancia spektrummérő berendezés fúrómagok vizsgálatához
 • Sok csatornás elektromos impedancia mérő berendezés humán alkalmazásokhoz
 • Speciális anyagvizsgálatok elektromos impedancia spektrumot mérő berendezéssel

 • A pályázat során megvalósuló termékeinket folyamatosan fejlesztjük. A változtatás jogát fenntartjuk!