Akusztikus és Elektromos Impedancia mérésekhez alkalmazásfejlesztések


Mivel első ízben az elektromos mérések irányába történtek fejlesztéseink, ezért az azok kiértékelése során megismert módszerek alkalmazásával igyekszünk növelni méréseink információ tartalmát.

A GOP-1.3.1-09/A-2009-0051 számú projektünk célkitűzése műszercsalád ? hardver, szoftver, módszer ? fejlesztése volt anyagok (élő, élettelen struktúrák) elektromos impedanciájának rutinszerű (EI) mérésére mikró és makró környezetben. A módszerek, melyeket célul tűztünk ki:

– Elektromos Impedancia Tomográfia (EIT), anyagjellemzők eloszlása térben és időben. A mérési geometriát leképező sokcsatornás mérések.
– Elektromos Impedancia Spektrummérés (EIS), anyagjellemzők frekvencia függésének vizsgálatára.
– Környezet elektromos zajspektrumának vizsgálata (FFT), mérésoptimalizálás.
Jelen projektünk során (a fennálló analógiák alapján) az EI fejlesztések berendezéseinek kisebb mértékű átalakításával kívánjuk őket alkalmassá tenni Akusztikus Impedancia (AI) mérésekre.

Továbbfejlesztés lehetőségei (különbségek): eltérő adó és vevő egységek, nagyobb teljesítményű gerjesztések.

Kiértékelési módok EI mérés analógia alapján:

– FFT, spektrum felvétel, jel/zaj viszony vizsgálat,
– AIS, Akusztikus impedancia spekturm felvétele az értelmezési tartományban,
– AIT, Akusztikus impedancia tomográf, 8/64 csatornás felbontásban, több egység közös, szinkronizált használatával.
Várható hasznosítás: különböző alkalmazásfejlesztésekhez saját szolgáltatások, eladható berendezések, mérési módszerek kifejlesztése az elektromos impedancia mérések kiegészítése, egymás alternatívájaként.

Tervezett felhasználási területek:

1. Karotázs: akusztikus mérések,
2. Felszíni geofizika, környezetvédelem, mérnökgeofizika, monitoring,
3. Teremakusztika/műszaki akusztikus vizsgálatok,
4. Hallásvizsgálat.


A fejlesztéseket a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-1.3.1-11/C-2012-0458) támogatja!Letölthető anyagok:

  • Akusztikus Impedancia mérések kivitelezése elektromos
  • Akusztikus Impedancia – Poszter
  • Akusztikus mérési alapok
  • Akusztikus alkalmazásfejlesztés
  • Prosztata vizsgálatok
  • Testzsír mérés
  • Hallás vizsgálatok

  • A pályázat során megvalósuló termékeinket folyamatosan fejlesztjük. A változtatás jogát fenntartjuk!