Elérhetőség

+36 72 / 224-999

+36 20 / 937-29-05

H 7634. Pécs, Kővirág u. 39.

posta@karotazs.hu

dial.kar@t-online.hu

Térkép Nagyításhoz kattintson a képre Nagyításhoz kattintson a képre

Aktuális

Kutatásfejlesztési projektmunkákra hardver és szoftverfejlesztőket keresünk. Jelentkezni lehet szakmai önéletrajzzal a következő e-mail címen: posta@karotazs.hu


Keresünk hasonló kutatási témákban fejlesztő partnereket, kutatókat együttműködés céljából, szívesen fogadunk fiatal kutatókat, akik hasonló témákban kutatnak, vagy szeretnének elmélyedni. Anyagi és műszaki támogatást ajánlunk szakdolgozatok, cikkek elkészítéséhez, tudományos fokozatok megszerzéséhez.

Bisnode tanusitvany

Környezetvédelmi mérések

Nagy örömmel veszünk részt környezetvédelmi célú munkákban is. Elsősorban olyanokban, amelyekhez eszközparkunk lehetőséget ad, de kutatás-fejlesztési tevékenységünk segítségével szívesen oldunk meg olyan mérési, vizsgálati problémákat, amelyekhez jelenlegi műszerparkunk nem tesz lehetővé. A geofizikai mérések környezetvédelmi felhasználhatósága igen sokrétű: alkalmazhatók a szennyezés közvetett módon történő kimutatására (pl. a geológiai környezet megismerésével, a talajvíz áramlási viszonyok megismerésével, vagy különböző a felszín alatt elhelyezett tárgyak felkutatására stb.), de természetesen néhány módszerrel maga a szennyezőanyag is kutatható (pl. nehézfémek, radioaktív szennyezők stb.). A következőkben a teljesség igénye nélkül sorolunk fel néhány tipikus környezetvédelmi célú felhasználási területet, amelyekre konkrét példákat a Referenciáink menüpontban említünk.

Jelenlegi eszközparkunk (ld. letölthető anyagok) igen sokrétű problémamegoldásra ad lehetőséget. A földtani kutatások segítségével vízbázisvédelmi, talaj-, felszín alatti víz szennyezési transzportok jellemzésére szolgáló vizsgálatokat végezhetünk. Ezen kívül lehetőségünk van talajszennyező anyagok, illetve talajszennyezés helyének lehatárolására.

Radioaktív szennyezés felkutatásához, illetve lehatárolásához is rendelkezünk a megfelelő berendezésekkel. Ezek tipikusan a gamma szelvényezés (összgamma, vagy spektrális) eszközei, amelyek a lyuk környezetében levő kőzetek természetes gamma sugárzását mérik. Ennek leglényegesebb természetes forrása a K-40 valamint az U-238, és Th-232 bomlási sor más tagjai. Így az ezek dúsulására utaló jelek (pl. uránbányászati rekultivációs munkák, erőműi pernyék salakok stb.) könnyen és nagy biztonsággal kimutathatók.

Az utóbbi évben kezdtük meg legújabb környezetvédelmi célú fejlesztéseinket, amelyek során a felszín alatti vizek egyes fizikai és kémiai paramétereinek dinamikus (szivattyúzás közbeni) változását kívánjuk nyomon követni vízkutak esetében. Ugyanezen körülmények között kívánjuk monitorozni a felszín alatti vizek gáztartalom összetételének, valamint radon koncentrációjának változását. Erről a megfelelő fejezetekben bővebb információkat közlünk.

Ezen kívül vállalkozunk elektromágneses terekkel kapcsolatos mérésekkel, valamint radonkoncentráció, vagy más radioaktív anyag koncentrációjának mérésére (levegőben, talajban, vízben), rendszerek, esetleg riasztásra alkalmas rendszerek összeállítására.

Garé U zagy Meddőhányón Zagytér