Elérhetőség

+36 72 / 224-999

+36 20 / 937-29-05

H 7634. Pécs, Kővirág u. 39.

posta@karotazs.hu

dial.kar@t-online.hu

Térkép Nagyításhoz kattintson a képre Nagyításhoz kattintson a képre

Aktuális

Kutatásfejlesztési projektmunkákra hardver és szoftverfejlesztőket keresünk. Jelentkezni lehet szakmai önéletrajzzal a következő e-mail címen: posta@karotazs.hu


Keresünk hasonló kutatási témákban fejlesztő partnereket, kutatókat együttműködés céljából, szívesen fogadunk fiatal kutatókat, akik hasonló témákban kutatnak, vagy szeretnének elmélyedni. Anyagi és műszaki támogatást ajánlunk szakdolgozatok, cikkek elkészítéséhez, tudományos fokozatok megszerzéséhez.

Bisnode tanusitvany

Hidrodinamikai vizsgálatok (visszatöltődés, nyomásemelkedés, Q/h)

Pozítív kút szerelés valahol a Hargitában A hidrodinamikai vizsgálatok során a vízkút működésének modellezése történik, azaz szivattyúzás közben vizsgáljuk a vízkút egyes paramétereinek alakulását. Így több vízhozamú szivattyúzás mellett végezhetjük el a következő műveleteket: visszatöltődés, nyomásemelkedés mérés, illetve a Q-H görbe felvétele.

A hidrodinamikai vizsgálatok során hajtjuk végre a kapacitásmérést. A visszatöltődés és nyomásemelkedés mérések során ismert vízhozamú szivattyúzás közben mérjük a vízszint változását (csökkenését, majd a szivattyú leállítása után emelkedését), illetve a vízkútba leengedett nyomásmérő szonda segítségével regisztráljuk a hidrosztatikus nyomás változását (ami egyenes arányban változik a vízszint alakulásával). A méréseket több vízhozam mellett megismételve, megmérjük a vízhozamokhoz tartozó üzemi vízszintet, majd a vízhozam - üzemi vízszint értékpárokat ábrázolva kapjuk a vízkút Q-H görbéjét, azaz a kapacitás - mélység (Q - H) diagramot (vízhozamfüggvényt). A Q - H diagram alapján meghatározható a nyugalmi - statikus vízszint.

A vízkutak legjellemzőbb, legfontosabb hidrodinamikai paraméterei a hozam, a szivárgási tényező (k), transzmisszivitás (T).

A vízhozam az időegység alatt mozgó folyadék mérőszáma (kitermelt vagy felületen időegység alatt átáramló fluidum mennyiség). Mértékegysége köbméter/nap (m3/day), liter/perc (l/min).

A fajlagos vízhozam (q) az egységnyi vízadó rétegre eső vízmennyiség. Származtatása az alábbi módon történik: hozam/a vízadó rétegek összesített hosszával, Q/lö. Dimenziója megegyezik a hozaméval.

A szivárgási tényező a kőzetek vízvezető képességét jellemzi. A szivárgási tényező megmutatja, hogy egységnyi hidraulikus gradiens esetén mekkora a képződményben kialakuló átlagos, lineáris szivárgási sebesség. A szivárgási tényező egyaránt jellemzi a fluidumot és a közeget, amelyben a folyadék áramlik. A szivárgási tényező fluidumra jellemző része egyenesen arányos a folyadék fajsúlyával és fordítottan arányos a folyadék viszkozitásával.

A fajsúly a folyadék sűrűségének és a gravitációs gyorsulásnak a szorzata. A szivárgási tényező közegre jellemző része egyenesen arányos a szemcsék alakjával és a szemcsék átmérőjének négyzetével. A szivárgási tényező dimenziója "sebesség jellegű" méter/nap (m/day), vagy méter/ másodperc (m/sec).

Egy képződmény vízadó képességét legjobban a szivárgási tényező és a vastagság szorzata jellemzi, melyet transzmisszivitásnak neveznek. Jele:T, dimenziója: [m2/idő]). Könnyen belátható, hogy ugyanakkora vízhozamot képes szolgáltatni azonos feltételek esetén egy adott vastagságú és szivárgási tényezőjű réteg, illetve kétszer akkora szivárgási tényezővel jellemezhető, fele akkora vastagságú réteg.

Információt szolgáltathat a szemilogaritmikus léptékben ábrázolt visszatöltődési görbére illesztett egyenes iránytangesének vizsgálata, jele "i", dimenziója méter/ciklus.

Hidrodinamikai paraméterek megnevezését, jelét, mértékegységét, valamint a számításokhoz felhasznált alapadatok értékeit a következő felsorolásban foglaltuk össze:


MegnevezésJeleDimenzió
Szivárgási tényezőkm/sec
TranszmisszivitásTm2/d
Üzemi vízszintHüm
NyugalmivízszintHny m
Nyugalmi hozamhoz tartozó időTNysec
Üzemi hozamhoz tartozó idősec
Fajlagos vízhozamqm3/d/m
Leállítást megelőző vízhozamQm3/d
A megnyitott rétegek vastagságalom
A szűrők összesített hosszamm
Az ábrázolt visszatöltődési görbére
illesztett egyenes iránytangense
im/ciklus